Teamnet

Proč Teamnet?

Komplexní hodnocení týmu

Úplná a objektivní charakteristika Vašeho týmu s řadou unikátních výstupů a modelů chování týmu

Role jednotlivců v týmu

Individuální hodnocení jednotlivých členů pro návrh optimálního a vyváženého složení Vašeho týmu

Detailní výstupy a doporučení

Komplexní integrované výstupy s automatizovanou interpretací a návrhem doporučených opatření

3 nezávislé diagnostické metody

Hodnocení na základě 3 nezávislých diagnostických metod s maximálním důrazem na objektivní přístup

Analýza a optimalizace týmů

Návrh složení týmu s možností analýzy vývoje, automatické detekce sub-týmů a typických komunikačních toků

Výstupy on-line i v pdf verzi

Procházení výstupů na portále on-line nebo možnost stažení hotové a upravené Zprávy ve formátu pdf

Teamnet - sada online nástrojůDiagnostika týmů, týmových rolí

Tým znamená víc než pouze součet jeho jednotlivých členů. Jejich společný výkon může být mnohem větší než souhrn jejich individuální práce. Týmový profil se nejlépe hodí pro správné hodnocení a rozpoznání nejlepšího kandidáta pro každou roli.

Kdo by měl tým vést, kdo má kreativní myšlenky a přichází s inovativními nápady a kdo nejlépe zajistí řádné splnění úkolu? Diagnostika týmu Vám pomůže najít správné formální i neformální role jednotlivců v rámci týmu.

Barvově slovní asociace, interakční charakteristiky týmu, mapa slov

Úspěch či neúspěch týmu může ve velké záviset na sdílených hodnotách a motivaci skupiny. Dozvíte se, jak člověk vnímá tým, prostředí firmy.

Členové týmu mohou díky této diagnostice získat informace o tom, v čem naleznou shodu a kde se projevují jejich odlišné přístupy - je možné tak předejít konfliktům uvnitř týmu, případně vyřešit ty existující. Členové týmu si mohou uvědomit, které oblasti týmové spolupráce je třeba rozvíjet, co jsou jejich silné a slabé stránky jako týmu, jak je tým odolný proti stresu a jak mohou pozitivně využít „dynamiku“ týmu.

Analýza e-mailové komunikace

Nabízí porovnání charakteristik a pracovního zapojení členů týmu z hlediska další relevantní dimenze – e-mailové komunikace.

Zjistíte, jak lidé komunikují, o jakých tématech, jaká je četnost jejich komunikace a z toho plynoucí míra jejich zatížení, jaké mají komunikační vazby ve vztahu ke svému okolí.

Chcete si náš systém nejdříve vyzkoušet?
Jsem spokojen, chci